ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อม

1. นายมนุชาธิป เจริญสวัสดิ์ 

2. นางสาวนารีรัตน์ คงเพชร

3. นางสาวละไม สินโพธิ์

4. นางสาวกัญธิชา เตชะนันท์

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562  เวลา 15.30 น.

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 ติดต่อกรมควบคุมมลพิษ เพื่อทำสัญญา 

ติดต่อสอบถาม :

0 2298 2102

อีเมล์ :

gpp.pcd@gmail.com

  • facebook

ช่องทางมีเดีย :

 

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now